Oppstart volleyball - Gutter

Volleyballsesongen er endelig igang, og nå også for guttene, klikk her for mer informasjon!

Volleyball-turneringen som har vært arrangert hver sommer på Brunstad, endres nå fra blandede lag , til rene jente- og gutteturneringer. I den forbindelse starter vi opp med volleyball-trening for gutter på søndager.

Treningstidene vil være kl. 11-12.30 eller 12.30-14.00, annen hver uke. Treningstidene vil ligge i kalenderen på marsteinenil.no. 

Per dags dato er det ingen treningsavgift for å være med, men det vil muligens bli en liten avgift fra Januar for å dekke innkjøp av utstyr. Da vil det uansett bli tatt en ny felles påmeldingsrunde for alle aktivitetene i MIL 2015. 

Viktig at alle bruker innesko!

Velkommen til første trening Søndag 16.11 kl. 12.30 på Stranda. 

Magne Skutle